Вход | Регистрация

Вход

Loginname: Парола: Забравени детайли? Регистрация

 

4 Стъпки към Бог!

1. Бог те обича!


Много хора мислят, че Бог е далечен и не може да бъде познат, че е зъл или апатичен, че не се интересува конкретно от теб. В действителност Новият Завет описва Създателя като любящ и милостив Баща на всеки човек, там се казва: "Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот." /Йоан 3:16/. Бог жертва най-скъпото, което имаше - своето дете, за да спаси теб! Много хора казват "Ако видя ще повярвам", а Бог казва "Повярвай и ще видиш"! Просто му дай шанс. Направи крачка към него. Една проста крачка на вяра! Искаш ли да възстановиш връзката си с Него? Той те очаква!


Проблемът е, че . . .


2. Всеки има грях!


Няма човек, който да не е правил или казал нещо лошо. Това се нарича грях - греховете възпрепятстват връзката с Бога. "Заплатата на греха е Смърт!" /Римляни 6:23/ В Библията се казва: "Всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога." /Римляни 3:2/ Бог е съвършен и праведен и реши да спаси човека, а не да го накаже. Много хора казват, че "Бог ако е справедлив ще ме вземе при себе си когато умра". За съжаление не е така. Ако вашите грешки не са простени няма как да бъдете в присъствието на Бог, който е 100% правда и святост. Ние всички ще живеем вечно и има две места където можем да съществуваме, когато напуснем този свят. Рая или ада.


Добрата новина е, че преди около 2000 години...


3. Дойде Спасител!


Исус се роди като човек на земята, живя безгрешен живот, показа ни Божия характер и после умря на кръста за греховете, които сме извършили. Той взе на Себе Си нашата вина и осъждане, за да ни спаси от вечната духовна смърт, защото отделени от Бог вие сте духовно мъртви. В Библията се казва: "Бог доказва Своята любов към нас, с това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас." /Римляни 5:8/ Исус Христос - Помазаният Спасител, възкръсна от мъртвите и сега той ти предлага дара на вечния живот с Бога.  "Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина няма да види живот, но Божият гняв остава върху него."/Йоан 3:36/  Исус е единствения път към Бога. Той каза: "Аз съм пътят и истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез мен." /Йоан 14:6/   Всички ние ще живеем вечно, въпроса е сега да решим къде и как. Дали в Божието присъствие през цялата вечност или в един вечен затвор отделени от Бога, където няма помилване. 

Исус плати цената на наказанието, което беше отредено за нас. Цената, която ние трябва да платим е просто да кажем "ДА" на призива на Бог и да приемем тази жертва, която Исус направи на кръста за нас, за да можем някой ден, когато напуснем този свят да бъдем с Бога. "Но Той беше наранен поради нашите престъпления, Бит беше поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме".  /Исая 53:5/ 


4. Ти можеш да се спасиш!


С вяра помоли Исус Христос да прости греховете ти и да стане твой Господ и Спасител, като кажеш на глас следната молитва:

"Господи Исусе, аз вярвам, че Ти си Спасителя - Божият Син, Когото Бог възкреси от мъртвите. Аз съзнавам, че съм грешник и вярвам, че Ти умря за греховете ми и пое моята вина. Вярвам, че с твоите рани аз се изцерих. Моля те, прости греховете ми и влез в живота ми, стани мой Господ и Спасител. Умий ме с твоята свята кръв и ме изчисти от всеки грях. Благодаря ти за жертвата на кръста, че чрез нея сега имам нов живот, посветен на Тебе и пътувам към Небесата! АМИН!"


Ако сте казали тази молитва с вяра и желание да имате връзка с живия Бог, вие вече сте ново създание. Библията казва, че сте новородени. Ако имате нужда от помощ, свържете се с нас. Използвайте формата за обратна връзка или ни пишете на електронната поща info(at)poznaiboga(dot)com 

След всичко това трябва да намерите добра църква, където да ходите, за да се поучавате в Божието Слово и да имате общение с други вярващи. Купете си Библия или четете онлайн. Започнете с Новия Завет.

Ако сте се спасили чрез тази страница пишете ни, просто да ни зарадвате. Това би било една добра награда за нашия труд. Пуснете ни мейл или ни пишете във формата за обратна връзка.